Incasso advocaat

Wij incasseren uw vordering!

Debiteuren die de facturen van uw onderneming niet (op tijd) betalen kunnen u voor een groot probleem plaatsen. De relatie met uw klant wordt op het spel gezet, uw eigen kosten gaan omhoog omdat u meer aanspraak moet doen op uw kredietfaciliteit en in het ergste geval kan de continuïteit van uw onderneming onder druk komen te staan. Een goed debiteurenbeleid (credit management) is dus erg belangrijk. Om u daarin te ondersteunen hebben wij Absolute Incasso ontwikkeld. Onze ervaren incassospecialisten zorgen wij ervoor dat u geen last meer heeft van onwelwillende debiteuren. In elk incassotraject is een ervaren incasso advocaat betrokken.

Wist u dat een strak debiteurenbeleid ook een preventieve werking heeft? Bedrijven die hun debiteurenbeleid op orde hebben, hebben meestal veel minder last van onwelwillende debiteuren omdat deze vooraf al weten dat het “rekken van betalingen” geen zin heeft.

Inhoudsopgave artikel Absolute Incasso Advocaten

No Cure No Pay

De voordelen van Absolute Incasso op een rij

Nadelen incassobureau of deurwaarder

Referentie

Kostenvergelijking Absolute Incasso Advocaten met een incassobureau

Incasso van uw vordering: onze werkwijze

Passende vervolgstappen

Incasso internationale vorderingen

Buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente

Incasso bij consumenten: de veertiendagenbrief

Alternatieve mogelijkheden om uw vordering te incasseren

Tarieven Absolute Incasso Advocaten

"No cure no pay" of "no win no fee"

Veel incasso advocaten stellen dat zij op basis van “no cure no pay” of “no win no fee” werken. Daarmee wordt de indruk gewekt dat de incasso u niets kost. In de praktijk blijken deze constructies vaak duurder te zijn dan verwacht. Wij hebben voor u een kostenvergelijking gemaakt van wat u betaalt in geval no cure no pay/ no win no fee met de tarieven van Absolute Incasso. Daaruit blijkt dat wij in de meeste gevallen goedkoper zijn.

Met Absolute Incasso krijgt u sneller uw geld en voorkomt u wanbetaling. Onze oplossingen zijn maatwerk. Neem vrijblijvend contact met ons op via 026 3259023, info@absoluteadvocaten.nl of de chat op deze website om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

De voordelen van Absolute Incasso Advocaten op een rij

√ DESKUNDIG

We zijn lid van de specialisatievereniging VIA en voldoen aan de hoge eisen vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten.

√ SNELHEID

De eerste sommatiebrief wordt nog dezelfde dag verstuurd en we letten strak op gestelde termijnen.

√ ALLES IN ÉÉN

Het recht om beslag te leggen, te procederen (boven € 25.000 en in kort geding) en faillissementen van debiteuren aan te vragen, is voorbehouden aan advocaten. Incassobureaus en deurwaarder zullen dus een advocaat moeten inschakelen, waardoor hun meerwaarde er niet meer is.

√ MAATWERK

We werken niet met standaardbrieven en houden rekening met uw situatie.

√ (BIJNA) KOSTELOOS

De incassokosten verhalen we bij uw debiteur. Onze diensten zijn daardoor kosteloos bij vorderingen vanaf € 1.750. In vergelijking met een incassobureau zijn wij bijna altijd goedkoper!

Neem nu vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.

Laat u niet misleiden door de `no cure, no pay´ tarieven die incassobureaus hanteren! In de meeste gevallen bent u namelijk duurder uit dan bij Absolute Advocaten. Zie tabblad `Onze tarieven´.

Nadelen incassobureau of deurwaarder

Incassobureaus en deurwaarderskosten bieden vaak aan om het werk op basis van no cure no pay te doen. Na het incasseren van de betaling krijgt u uw factuur betaald en het incassobureau houdt de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten. Dit lijkt aantrekkelijk maar dit is het in veel gevallen niet.

:( STANDAARD WERKWIJZE

U heeft geen invloed op de werkwijze. Uw vordering wordt net zo behandeld als elke andere vordering. Zeker bij hogere bedragen of wanneer u de relatie met uw klant belangrijk vindt, kan dit tot problemen leiden! Wij zien ook heel vaak “de andere kant”, d.w.z. debiteuren die een deugdelijk verweer voeren, maar geen gehoor vinden. Vanwege de no cure no pay afspraak (of ander stunttarief) heeft het incassobureau er geen enkel belang bij om tijd te steken in het beoordelen van verweren. Het gevolg hiervan is dat u bij de rechter in het ongelijk wordt gesteld én de proceskosten van de debiteur mag betalen. Voor voorbeelden van eindresultaten bij de rechter na de standaard werkwijze van een incassobureau zie:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:4258

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:3645

:( TRAAG

Om zo min mogelijk werkzaamheden te verrichten worden de werkzaamheden zoveel mogelijk uitgesteld.

:( HET GELDT LANG NIET ALTIJD

No cure no pay klinkt leuk maar er zijn veel “kleine lettertjes”. Wanneer de factuur niet betaald wordt, dan moet u wel aan het incassobureau betalen. Hetzelfde geldt voor gedeeltelijke betaling.

:( KOSTBAAR

Alles wat de debiteur aan ons betaald, wordt rechtstreeks aan u doorbetaald! Dus inclusief de wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke kosten. In de meeste gevallen houdt u daardoor meer over.


Referentie

Referentie Absolute Incasso"Absolute Advocaten heeft voor ons een aantal facturen geïnd. Zonder hun hulp was dit niet gelukt. En inderdaad: snel geregeld, persoonlijk en goedkoper dan via een incassokantoor. Prettige advocaten om mee samen te werken die goed bereikbaar zijn."

Kevin van Mierlo - eigenaar Business Stickers

Kostenvergelijking Absolute Incasso Advocaten met een incassobureau

Voorbeeld 1: incasseren vordering

Vordering €  5.000,00
Buitengerechtelijke kosten 625,00
Wettelijke handelsrente 402,32
Totaal  6.027,32

 

U ontvangt

Incassobureau 5.000,00
Absolute Advocaten 5.777,32
Voordeel €  777,32

Voorbeeld 2: incasseren vordering

Zelfde als voorbeeld 1 maar nu betaalt de debiteur slechts de helft.

U ontvangt

Incassobureau 1.472,68
Absolute Advocaten 2.250,00
Voordeel €    777,32

Incasso van uw vordering: onze werkwijze

Uw klant betaalt de factuur niet. U heeft al gebeld, herinneringen en aanmaningen gestuurd en misschien is er al gezegd dat er betaald gaat worden. Toch is er nog steeds niets betaald. De oplossing is om Absolute Advocaten uw vordering te laten incasseren! Lees hoe we dit ook voor u kunnen doen.

Nadat u uw vordering bij Absolute Incasso heeft aangemeld, maken wij direct een dossier aan en gaan wij aan de slag. De eerste sommatiebrief wordt diezelfde dag nog verzonden. Wij zullen altijd het maximaal haalbare aan verhoging van de factuur met buitengerechtelijke kosten en wettelijke (handels)rente opnemen.

In de sommatiebrief wordt een termijn gesteld waarbinnen de schuldenaar moet betalen en wij wijzen op de gevolgen als degene zich daar niet aan houdt.

Anders dan bij de meeste incassobureaus en deurwaarderskantoren houden wij de gestelde termijn strak in de gaten. Termijn verstreken zonder dat er betaald is? Dan zorgen wij dat er binnen 24 uur een tweede (en eventueel derde) sommatiebrief wordt verzonden. Tenzij u liever even wilt wachten natuurlijk. Tenslotte blijven wij altijd maatwerk leveren.

Passende vervolgstappen

Mocht er na drie incassobrieven en eventueel telefonisch contact met de debiteur nog geen (zicht op) betaling zijn, dan zullen wij u adviseren over de meest passende vervolgstap. U kunt daarbij denken aan:

Om te voorkomen dat u later uw vordering niet kunt verhalen, kunt u ter zekerheid vooraf beslagleggen op vermogensbestanddelen van de debiteur. Bijzonder effectief kan een geslaagd beslag op de bankrekening of de debiteuren van de debiteur zijn. Maar ook valt te denken aan onroerend goed, aandelen of inventaris. Voor het leggen van beslag heeft u toestemming (verlof) van de rechtbank nodig. Uitsluitend een incasso advocaat kan dit rechtstreeks voor u verzorgen.

  • Incasso kort geding

Is uw vordering echt niet voor betwisting vatbaar, dan behoort een incasso kort geding tot de mogelijkheden. Een kort geding is een spoed procedure bij de rechtbank waardoor u sneller een vonnis krijgt dan in geval van een gerechtelijke procedure. Incasso advocaten zijn zeer bedreven in het voeren van kort gedingen en kennen daarom de spelregels én de valkuilen als de beste. Niet elke incasso is namelijk geschikt voor een kort geding.

Een zeer effectief drukmiddel kan het aanvragen van het faillissement van de debiteur zijn. Dit kan uitsluitend door een incasso advocaat worden gedaan. Incassobureaus en deurwaarderskantoren hebben deze bevoegdheid niet. De meeste debiteuren willen voorkomen dat ze failliet gaan en zullen zich daarom gedwongen voelen om te komen tot een oplossing met hun schuldeiser.

Als een incasso kort geding niet geschikt is of als u niet zoveel haast heeft, kan een “normale” gerechtelijke procedure worden gestart. Normaliter duurt het negen maanden tot een jaar voordat de rechtbank vonnis wijst, maar ervaring leert dat in geval van incasso’s de meeste debiteuren zich niet bij de rechtbank melden. In dat geval komt er binnen enkele weken nadat de procedure is aangevangen een verstekvonnis.

Soms is het niet zeker of een debiteur wel in staat is om de vordering te betalen. Dan is er niet zozeer sprake van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. Indien u vraagtekens heeft bij de mogelijkheden van de debiteur om de vordering te voldoen, raden wij aan om ons een verhaalsonderzoek te laten doen.

Incasso internationationale vorderingen

Doet u internationaal zaken en heeft u een vordering op een buitenlandse onderneming? Of bent u niet in Nederland gevestigd, maar heeft u wel een vordering op een Nederlandse debiteur? Ook dan kunnen wij u in veel gevallen helpen.

Binnen de Europese Unie bestaat er voor niet betwiste vorderingen een eenvoudige incassoprocedure: Het Europees Betalingsbevel. Absolute Incasso heeft ervaring met de procedure die leidt tot het afgeven van een Europees Betalingsbevel door de rechtbank. Informeer via de chat of telefoon naar onze mogelijkheden.

Voor internationale vorderingen lager dan € 5.000,00 bestaat er daarnaast nog de small claim procedure. Hoewel u deze vordering ook zonder advocaat kunt instellen, is bijstand van een advocaat wel wenselijk. Een advocaat kent immers als geen andere de wegen binnen de gerechtelijke instanties.

Buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente

Als u een vordering ter incasso uitbesteedt, kunt u behalve de openstaande factuur ook vergoeding van de door u gemaakte incassokosten en de door u geleden schade vorderen. De hoogte van deze bedragen zijn wettelijk vastgelegd en bekend bij iedere incasso advocaat.

Voor uw incassokosten geldt dat u recht heeft op een bepaald percentage van de hoofdsom in een aflopende staffel. Het minimumbedrag is € 40,00, het maximumbedrag € 6.775,00. De zakelijke debiteur is buitengerechtelijke kosten verschuldigd vanaf het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken. De consument debiteur vanaf het moment dat hij na ommekomst van de termijn in een rechtsgeldige veertiendagenbrief nog steeds de vordering niet heeft voldaan.

De door u geleden schade is wettelijk gefixeerd in de vorm van een rente. De wettelijke handelsrente voor zakelijke debiteuren, de wettelijke rente voor consument debiteuren. De rente is verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is. Doorgaans is dat vanaf het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken.

Incasso bij consumenten: de veertiendagenbrief

Indien uw klant een consument is, raden wij u aan om zelf alvast de ‘veertiendagenbrief’ te sturen. Dit is een brief die de consument nog eenmaal de gelegenheid geeft om binnen 14 dagen nadat hij de brief heeft ontvangen, de factuur te betalen zonder dat hij incassokosten verschuldigd is. De incassokosten mogen pas na het versturen van deze brief op een consument worden verhaald. Let op:  u bent verplicht om in de brief het bedrag te vermelden dat u aan incassokosten zult vorderen indien de debiteur niet betaald! In ons artikel over buitengerechtelijke kosten vindt u meer informatie over de veertiendagenbrief en het berekenen van incassokosten.

Wij hebben voor u alvast een voorbeeld veertiendagenbrief opgesteld. Maak hiervan gebruik. Het luistert erg nauw om de juiste veertiendagenbrief te versturen. Als u bijvoorbeeld nalaat om het juiste bedrag aan buitengerechtelijke kosten op te nemen, dan is de brief niet geldig en kunt u uw vordering (nog) niet verhogen met de incassokosten. Hetzelfde geldt voor de termijnstelling. De Hoge Raad heeft zich hier namelijk zeer specifiek over uitgesproken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2704

Vanwege deze uitspraak wordt in de praktijk ook wel gesproken over de “zestiendagenbrief” of “16 dagen brief”.

Uiteraard kunnen wij u helpen met het opstellen van de veertiendagenbrief of dit geheel van u overnemen. In dat geval sturen wij voor u de veertiendagenbrief.

Alternatieve mogelijkheden om uw vordering te incasseren

Behalve de incassomaatregelen zoals hierboven beschreven, zijn er ook talloze alternatieven denkbaar. Wij noemen er een aantal. Als u op de link klikt, krijgt u meer informatie hierover.

Kosten Absolute Incasso Advocaten

Buitengerechtelijke traject

Aanmaning (kosten vermelden)

€   35,00

3 sommaties

Renteberekening

- Telefonisch contact klant

- Advies aan klant

- Aanzegging procedure

€ 250,00

Incl.

Incl.

Incl.

Incl.

 

Gerechtelijke traject

Verhaalsonderzoek

€ 350,00

Opstellen dagvaarding

€ 250,00

Betalingsregeling treffen

€ 150,00

Zitting in Arnhem of Nijmegen

(Excl. griffierechten/ deurwaarder)

€ 350,00

Beslagrekest + conservatoir beslag

* € 175,00

Faillissementsaanvraag + mond. behandeling

*** € 500,00

 

Bedragen zijn exclusief BTW

* per uur

** Onze tarieven voor betwiste vorderingen vindt u hier.

Relevante Links

Faillissement debiteur aanvragen
Verhaalsonderzoek voor een rechtszaak
Beslag leggen
Vordering op lege of ontbonden BV
Incasso achterstallige huur

Deel deze pagina:


Een afspraak maken

Nieuw!
Helpdesk Ondernemingsraad

Helpdesk ondernemingsraad
Ik wil meer informatie

Absolute Advocaten

Geschikte Specialisten

Maak direct een afspraak
of
Stuur ons een bericht